top of page

הסכם תנאי שימוש באתר

LAW4LIFE מברכת אותך אל [https://www.lawforlife.us]. אנו מבקשים ממך לקרוא את תנאי השימוש הבאים, המהווים רישיון המכסה את השימוש שלך באתר זה וכל עסקאות שאתה עוסק בהן דרך אתר זה (הסכם). על ידי גישה, צפייה או שימוש באתר זה, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאים אלה. אם אינך מעוניין להיות מחויב לתנאים אלה, נא לא להשתמש באתר זה.

 

שימוש באתר

 

אתר זה ניתן אך ורק לשימושם של לקוחות נוכחיים ועתידיים של LAW4LIFE כדי לספק לך מידע על החברה שלנו, כדי לאפשר לך לבצע הזמנות עבור המוצרים והשירותים שלנו, וכדי לאפשר לך לפנות אלינו בכל שאלה או הערה שאתה ייתכן שיש לי. כל שימוש אחר באתר זה אסור. לדוגמה, אין להשתמש בתכונות כלשהן באתר זה המאפשרות לתקשורת או פרסומים לפרסם, לשדר, להציג או לתקשר בדרך אחרת

 

אני. כל מידע משמיץ, מאיים, מגונה, מטריד או בלתי חוקי אחר;

 

ii. כל פרסומת, שידול, ספאם, מכתב שרשרת או סוג אחר של מידע דומה;

 

iii. כל עידוד לפעילות בלתי חוקית;

 

iv. שימוש לא מורשה או חשיפה של מידע פרטי ומאפשר זיהוי אישי של אחרים; או

 

v. כל חומר הכפוף לסימנים מסחריים, זכויות יוצרים או חוקים אחרים המגינים על חומרים או נתונים של אחרים בהיעדר רישיון תקף או זכות אחרת לעשות זאת.

 

תוכן האתר ובעלותו

 

המידע הכלול באתר זה, לרבות כל התמונות, העיצובים, התמונות, הכתבים, הגרפים, הנתונים וחומרים אחרים (חומרים) הם קניינה של LAW4LIFE ומוגנים בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות. ניתנת הרשאה להציג, להעתיק, להפיץ, להוריד ולהדפיס חלקים מאתר זה אך ורק למטרות שימוש באתר זה לשימושים המורשים המתוארים לעיל. עליך לשמור את כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות על כל העותקים של התוכן. עליך לציית לכל חוקי זכויות היוצרים ברחבי העולם בשימוש שלך באתר זה ולמנוע העתקה בלתי מורשית של התוכן. למעט כפי שצוין בהודעה זו, LAW4LIFE אינה מעניקה לך כל זכות מפורשת או משתמעת בפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או מידע סודי מסחרי או במסגרת כל פטנט.

 

ויתור על אחריות

 

אתה מסכים במפורש שהשימוש באתר זה הוא על אחריותך הבלעדית. לא LAW4LIFE, החברות המסונפות לה, ולא כל אחד מבעלי התפקידים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, ספקי התוכן של צד שלישי או נותני הרישיונות (יחד, "ספקים"), וכדומה, אינם מתחייבים שהאתר הזה יהיה ללא הפרעות או נקי מטעויות; הם אינם נותנים כל אחריות לגבי התוצאות העשויות להתקבל מהשימוש באתר זה, או לגבי הדיוק, השלמות, המהימנות, האבטחה או המטבע של החומרים.

 

החומרים עשויים להכיל שגיאות, השמטות, אי דיוקים או מידע מיושן. יתרה מכך, LAW4LIFE אינה מתחייבת למהימנות של כל הצהרה או מידע אחר המוצג או מופץ דרך האתר. LAW4LIFE שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן כל שגיאה או השמטה בכל חלק של האתר. LAW4LIFE רשאית לבצע כל שינוי אחר באתר זה, בחומרים ובמוצרים, התוכניות, השירותים או המחירים (אם ישנם) המתוארים באתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 

אתר זה והמידע, התוכן והחומרים באתר זה מסופקים על בסיס "כמות שהוא", "היכן נמצא" ו"היכן זמין". LAW4LIFE אינה מציגה מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות, באשר לתפעול האתר, התוכן, המידע או החומרים באתר זה. במידה המלאה המותרת על פי החוק החל, LAW4LIFE מתנערת מפורשות מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, מכל סוג שהוא, ביחס לכל אחד מהחומרים, התוכן, או המידע על מוצר אחר או מוצר אחר, או מוצר אחר או מוצר אחר. או מוצג באתר זה או השימוש שלך באתר זה באופן כללי, כולל אחריות לסחירות, דיוק המידע, איכות, כותרת, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. תחומי שיפוט מסוימים מגבילים או אינם מתירים את כתב הוויתור על אחריות משתמעת או אחרת, כך שכתב הוויתור לעיל עשוי שלא לחול במידה שחוק תחום שיפוט כזה חל על הסכם זה.

 

הגבלת התחייבויות

 

אתה מסכים ש- LAW4LIFE והספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא הנובע או כתוצאה מהחזקתך או השימוש שלך בחומרים, בתוכן או במידע שבפרט. בעוולה, בחוזה או בכל דרך אחרת. בשום מקרה, לרבות, ללא הגבלה, מעשה רשלני, LAW4LIFE או כל אחד מהספקים שלה יהיו אחראים כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי או עונשי (לרבות, לרבות, או השחתה של נתונים, אובדן רצון טוב, עצירת עבודה, תקלה או תקלה במחשב, או הפרעה בעסקים), הנובעים או בכל דרך הקשורה לחומרים, לתוכן או למידע על מוצר אחר או מוצר זה או אחר. מידע המוצע, נמכר או מוצג באתר זה, השימוש שלך או חוסר יכולתך להשתמש באתר זה באופן כללי, או בכל דרך אחרת בהקשר להסכם זה, ללא קשר לחוק 4חיים או כל תנאי של תנאי שלי . מכיוון שמדינות מסוימות אינן מתירות את הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שההגבלה שלעיל לא תחול עליך.

 

שיפוי

 

אתה מסכים לשפות, להגן ולחזק את LAW4LIFE, שלוחותיה, סוכניה, עובדיה ומעניקי הרישיונות שלה מכל וכל תביעה והוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, הנובעים או קשורים בכל דרך לשימוש שלך באתר. , הפרה של הסכם זה, הפרה של כל חוק או תקנה, או הפרה של כל זכות קניינית או פרטיות.

 

מדיניות פרטיות

 

לחץ כאן כדי לגשת למדיניות הפרטיות של LAW4LIFE המסדירה את השימוש במידע ש-LAW4LIFE משיגה ממך באמצעות השימוש שלך באתר זה.

 

הגבלות על תביעה

 

כל עילת תביעה שתהיה לך בקשר לשימוש שלך באתר זה חייבת להתבצע תוך שנה לאחר התעוררות התביעה או עילת התביעה.

 

תקופת זמן וסיום

 

מבלי להגביל את הסעדים האחרים שלה, LAW4LIFE רשאית להפסיק באופן מיידי, להשעות, לסיים או לחסום את הגישה שלך ושל כל משתמש לאתר זה בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

 

כתב ויתור היפר-קישור

 

לנוחיותך, אנו עשויים לספק באתר זה קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים (יחד "האתרים המקושרים"). אם אתה משתמש באתרים מקושרים כלשהם, תעזוב את האתר הזה. אם תחליט לבקר באתר מקושר כלשהו, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד ובאחריותך לנקוט בכל אמצעי ההגנה כדי להתגונן מפני וירוסים או אלמנטים הרסניים אחרים. אתרים מקושרים, ללא קשר לצורת הקישור (למשל, קישורים חמים, קישורי היפרטקסט, קישורי IMG) אינם מתוחזקים, נשלטים או נשלטים בדרך אחרת על ידי LAW4LIFE. התוכן, הדיוק, הדעות המובעות וקישורים אחרים המסופקים על ידי אתרים מקושרים אינם נחקרים, מאומתים, מנוטרים או מאושרים על ידי LAW4LIFE. LAW4LIFE אינה תומכת, מציגה מצג כלשהו לגבי או מתחייבת למידע, סחורה ו/או שירותים המופיעים ו/או המוצעים באתר מקושר כלשהו, מלבד מידע מקושר שנכתב על ידי LAW4LIFE. קישורים אינם מרמזים כי LAW4LIFE או אתר זה נותנים חסות, תומכים, קשורים או משויכים, או מורשים על פי חוק להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי, לוגו או סמל זכויות יוצרים המוצגים או נגישים באמצעות הקישורים, או שכל אתר מקושר הוא מורשה להשתמש בכל סימן מסחרי, שם מסחרי, לוגו או סמל זכויות יוצרים של LAW4LIFE או של כל אחת מהחברות המסונפות או הבנות שלה. למעט קישורים למידע שנכתב על ידי LAW4LIFE, LAW4LIFE אינה אחראית ולא תישא באחריות לפי תיאוריה כלשהי המבוססת על (i) כל אתר מקושר; (ii) כל מידע ו/או תוכן שנמצא בכל אתר מקושר; או (iii) כל אתר/ים המקושרים לכל אתר מקושר או ממנו. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים כלשהם ו/או לבצע בהם עסקאות כלשהן, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. LAW4LIFE שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל אתר מקושר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנא צור קשר עם מנהלי האתרים של כל אתרים מקושרים לגבי כל מידע, סחורה ו/או שירותים המופיעים בהם.

 

שליטה בחוק, בסמכות השיפוט ובמשתמשים בינלאומיים

 

הסכם זה כפוף ויפורש בהתאם לחוקים של מדינת מישיגן, ארה"ב, ללא התייחסות להוראות סתירות החוק שלו. LAW4LIFE אינה מציגה כי החומרים מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לארצות הברית. אם תיגש לאתר זה מחוץ לארצות הברית, תהיה אחראי לעמידה בכל החוקים המקומיים. אתה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים על השימוש שלך באתר זה. אתה מסכים להיכנע לסמכות השיפוט האישית והבלעדית של בתי המשפט המדינתיים או הפדרליים הממוקמים בתוך [מחוז], מישיגן עבור כל מחלוקת עם LAW4LIFE הנובעת מהשימוש שלך באתר זה.

 

ההסכם כולו

 

הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין LAW4LIFE לבינך ביחס לאתר זה, והוא גובר על כל תקשורת והצעות קודמות או בו-זמנית, בין אם אלקטרוניות, בעל פה או בכתב, בינך לבין LAW4LIFE ביחס לאתר זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שניתנה בצורה אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים להסכם זה באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים עסקיים ורישומים אחרים שנוצרו ונשמרו במקור. טופס מודפס. אם מסיבה כלשהי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת ימצא שתנאי כלשהו בהסכם זה או חלק ממנו אינם ניתנים לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה המרבית המותרת על מנת להגשים את כוונת הסכם זה, ושאר חלקי הסכם זה. להמשיך במלוא העוצמה וההשפעה. שום ויתור של מי מהצדדים על הפרה או מחדל כלשהן לפי הסכם זה לא ייחשב כוויתור על הפרה או מחדל קודמים או עוקבים.

 

שינויים להסכם

 

אנו עשויים לשנות הסכם זה בכל עת ואתה מסכים להיות מחויב להסכם המתוקן. כל שינוי כזה ייכנס לתוקף בתאריך בו הם פורסמו לראשונה באתר זה. באחריותך לחזור להסכם זה מעת לעת כדי לעיין בתנאים וההגבלות העדכניים ביותר. LAW4LIFE אינה ולא תיקח על עצמה כל מחויבות להודיע לך על שינויים בהסכם זה.

 

תקשורת אלקטרונית וחתימות אלקטרוניות

 

אתה מסכים להיות מחויב לכל אישור, הסכמה או הסכם שאתה משדר דרך אתר זה, לרבות אך לא מוגבל לכל הסכמה שאתה נותן לקבלת תקשורת מ-LAW4LIFE אך ורק באמצעות שידור אלקטרוני. אתה מסכים שכאשר בעתיד תלחץ על "אני מסכים", "אני מסכים" או "לחצן" או שדה כניסה אחר בנוסח דומה עם העכבר, הקשה או התקן מחשב אחר, ההסכם או הסכמתך יהיו מחייבים מבחינה משפטית וניתן לאכיפה והמקבילה המשפטית לחתימתך בכתב יד.

bottom of page